Naši lektoři

Zbyněk Prim, Dis., EFA, EFP
Adéla Moravčíková, EFA
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Šárka Chocová, EFA
Ing. Martin Širůček, Ph.D.
Martina Malá, Dis., EFA, EFP

Zbyněk Prim, Dis., EFA, EFP

Lektor

Jmenuji se Zbyněk Prim. Jsem nejen lektor ale také zakladatel společnosti PrimaEdu s.r.o..  Spoustu z vás mě již určitě zná, buď osobně nebo ze světa finančního poradenství či vzdělávání.
Finanční branži se věnuji již 19 let z toho zhruba 14 let i z pozice školitele. Moje začátky vzdělávání v interní síti Fincentrum byly těžké… jak už to tak bývá na každém začátku. Začínal jsem tvorbou a vzděláním v oblasti hypotečních úvěrů a později vzdělávacím modulem komplexního finančního plánování. Vzdělávacími moduly mne prošlo doslova tisíce finančních poradců a bankéřů. Po odchodu z Fincentra jsem vzdělával různé větší či menší poradenské společnosti nebo bankéře v jejich rozvoji na finančně poradenském trhu.

Adéla Moravčíková, EFA

Lektorka

Adéla Moravčíková se začala věnovat financím v roce 2006 při studiu. Je držitelkou prestižního finančního evropského titulu EFA, který zaručuje kvalitu, proklientský přístup a správně nastavené morální hodnoty.
Pomáhá lidem orientovat se ve složitém světě financí.
Klientům radí jak zhodnotit své finanční prostředky, jak nejvhodněji financovat své vysněné bydlení a jak si celý život užít v klidu a v pohodě.
Její práce a sport jsou jejím velkým koníčkem.
Velký důraz klade na profesionalitu, nejnovější IT nástroje a budování dlouholetých pracovních vztahů s klienty.

doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.

Lektor Makroekonomie

Pan profesor Rozmahel je aktuálně docentem a vedoucím Ústavu ekonomie na Mendelově univerzitě. Jeho největší specializací je makroekonomie.

Šárka Chocová, EFA

Lektorka

Šárka se pohybuje ve finanční sféře celý svůj profesní život. Dlouhodobě byla nespokojena se stavem finančního trhu a jeho nepřehledností, především pro klienta. Díky svým zkušenostem z velkých i menších společností a vlastního terénního finančního poradenství dokáže pro své klienty najít ta nejlepší řešení. Je držitelkou certifikátu European Financial Advisor.

Ing. Martin Širůček, Ph.D.

Lektor

Martin Širůček působí na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Působí zde jako lektor se zaměřením na investice, kapitálový trh, inovační management, financování společností, osobní a rodinné finance.
V minulosti pracoval jako projektový manažer ve společnosti Grantika České spořitelny či Regionální poradenská agentura. V současné době působí rovněž jako člen akreditační komise EFPA Česká republika, garant jejich zkoušek odborné způsobilosti a člen zkušební komise.
Inženýrský titul získal v roce 2008 na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde studoval Manažersko-ekonomický obor. Doktorský titul z financí potom získal v roce 2013. V průběhu doktorského studia, v roce 2012 působil na WIFO (Austrian Institute of Economic Research) ve Vídni.
Má zkušenosti s výukou i v zahraničí, kdy působil např. v Řecku (Athens University), Portugalsku (IP Santarém), Francii (Universitá de Nice) a v neposlední řadě i v USA (Texas Tech University, College of Human Science). V roce 2011 se zúčastnil finanční konference Money Show v San Franciscu.
Je autorem několika článků v odborném časopise Fond Shop, věnující se investicím, skladbě portfolia, některé články vyšly i v Lidových Novinách. V rámci své akademické kariéry publikoval množství vědeckých článků (Acta Universitatis Agriculturae et Silvicturuae Mandelianae Brunesis, Nová ekonomika, Trendy ekonomiky a managementu, Acta Karviniensia, Tools and Techniques for Economic Decision Analyst) či monografií. Jeho poslední knihou je Finanční matematika v praxi.
Při výuce preferuje maximální zapojení, aktivitu a kreativitu posluchačů, vzbuzující vzájemné kontroverze či další témata diskuze.
Jeho lektorským cílem je předat studentům nudné učebnicové texty zajímavou a interaktivní formou na praktických příkladech, tak aby si sami ověřili fungování teorie a teoretických pouček v praxi a reálném životě.
Jeho vlastní motto “Až praxe ukáže, zda těžce naučená teorie funguje.”

Martina Malá, Dis., EFA, EFP

Lektorka

Martina Malá se narodila v městečku v pošumaví, v Horažďovicích. Z Horažďovic odešla do Karlových Varů, kde vystudovala gymnázium a VOŠ. Poté se přestěhovala do Prahy, kde žije se svojí rodinou dosud. Po škole pracovala v cestovní kanceláři, v exportním oddělení a oddělení logistiky firmy Hotelový porcelán a.s. a od roku 2001 se začala věnovat finančnímu poradenství. Zpočátku to bylo spíše ze zvědavosti a chtění se dozvědět něco nového. Tenhle obor ji, ale nakonec zaujal natolik, že se mu plně a s nadšením věnuje dosud. A díky všem těmto zkušenostem a dosavadní praxi se odhodlala a přesvědčila k tomu i manžela, že si nakonec založili vlastní poradenskou firmu. Dnes již ví, že to byl hodně dobrý krok, že mají moc fajn tým a že společně umí naplňovat všechny nemalé výzvy, které finanční svět s sebou nese.
Vždy dbá na to, aby jejich služby poskytovali na co nejvyšší profesionální úrovni. Z tohoto důvodu se také rozhodla prohloubit si své vzdělání v oboru jejího podnikání. Úspěšně absolvovala studium a získala prestižní evropské certifikáty pro odborníky na finančním trhu – EFA a EFP. Tento odborný posun ji také přivedl k tomu, že se jako členka zapojila do práce s asociací EFPA ČR a AFP ČR. Kromě své poradenské praxe působí jako zkušební komisařka asociace EFPA ČR a za tuto asociaci byla také jmenována členkou odborné poroty (tzv. Finanční akademie) pro prestižní produktovou soutěž Zlatá koruna. Od roku 2020 pravidelně navštěvuje pořad Sama doma vysílaný na ČT1, kde pracuje na popularizaci finančního vzdělávání pro širokou veřejnost.